Ungsfast form

1646

Pyro.
Producerades mellan 1929-1955.
Designer, Wilhelm Kåge.

Finns med grön, brun samt röd dekor.