Skrin

shf1781

Litet skrin gjort i trä och koppar