Psalmodikon

1418

Ett musikinstrument som var populärt vid husandakter och bland kringresande predikater under 1800-talet.