Kaffekoppar med fat

1669

8 koppar och 8 fat.

Rörstrands 581