Damskrädderi

1702

Författare Waldemar Nilsen
2 stycken böcker 1939
Del 1 text
Del 2 bilder