Barnmagd

1978

Förvaras i Solleröns textilkammare