bilder-43

Sven Erik Hinders f.1908, berättar om folkseder och vidskepelse på Sollerön.
Intervjuad 1974 av Arne Lundh, Strängnäs.