Intervjuad av ”Soldmålsklubben” 29 okt 1972

Gullgravsveg. Mårtnfok i Budum. Bolagsköp av skog. Bomen. Stur-Nissgard i Budum. Utflyttning, Ryssfok. Lund i Budum, soldat. Malungs- och Älvdalskarlar. Åren i Stocklum. Viberg å bruni. Samtal med Kals-Kal. Garder i Budum. Knorring. Klukker-Margit. Klukker-Lass. Brunner i Budum. Sörbu-Lass. Lanser-Lass. Mora år 1898. Rullpers-Andes. Skrank. Mångs. Biskoper å tjörtjo. Bönåjse i Gesundum. Flotbruni. Kalsgubbäns färd nårdum. Buförsfärder. Kvåttkrambel. Spildre, Bråmåfok å Nisisfok. Anderbet vi buföring. Djupnes, läns-åggning. Kaffekokning å kakao. Ur däm a bott förr. Mora å sågvertji.