Intervjuas av ”Soldmålsklubben” 10 dec 1972.

Råbjer och väjsa skrivadn å mjokstugun. Mätning åv mjok. Tjinnok å trägg. Gätning, sovol, lidukupp å slätjkupp. Grå tröjor. Um kväjgo så djikk nidi si västå Okstjänn. Putåll frå Ålln. Affär. Knäjv i slätjkupp. Läjtapp. Väjso frå Råbjer (läses på svenska). Jätå å matlagning i fäbudum. Råbjer å Dalsåg. Mer um gätning. Frå Gotland. Tunnbrösbakningg å tasser. Umbel å målt. Skvattkvänn. Stugu i Gotland. Åskveder. Djärå um kvälder. Rådn. Sysslor å förströelser. Leker å ramsor.