Spjutspets

Spjutspets (med hullingar) av järn

Spjutspets (med hullingar) av järn

Spjutspets av järn

Spjutspets av järn

Spjutspets av järn

Spjutspets av järn

Spjutspets av järn

Spjutspets av järn

Spjutspets av järn

Spjutspets av järn