Ring (med tre fårsaxar) av järn

Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Läs mer om alla fynden i samlingarna hos Statens historiska museer.