Kniv (med dekor) av järn/brons

Historiska museet/SHM (CC BY 4.0)

Läs mer om alla fynden i samlingarna hos Statens historiska museer.