Sollerö hembygdsförening 2023

Foto: Sylvia Måsan

Verksamhetsåret 2023 blev ett bra år för hembygdsföreningen. Ingen pandemi störde, vädret var ”lagom”, och hembygdsgården fick många besökare under midsommarfirandet och hela sommaren. Föreningens inkomster blev därmed ovanligt höga, och det behövs verkligen, eftersom vi har ett tjugotal byggnader att ta hand om runtom i socknen. Som tur är har vi fått ett EU-bidrag via Jordbruksverket och Länsstyrelsen för renovering av byggnader, vilket har gjort att de akuta behoven kunnat tillgodoses, bland annat lagning av tak och bygge av handikappvänlig toalett. Även smedjan kunde renoveras invändigt, vilket vikingagruppens ”järngäng” skrivit om i en annan artikel i den här Sool-Öen. Detta fleråriga jätteprojekt är nu avslutat, men ett kvarstående problem är Mångbro skvaltkvarn, som behöver en stor insats för att kunna köras igen.

Under våren och sommaren arrangerade vi många publika evenemang, vilka startade i maj med ”Soldmålskvälld i såkkänåjjsi”, som lockade cirka etthundra besökare. Det bjöds på musik, berättelser och annat på sollerömål med Britt-Liz Jönsson som konferencier. Lina Margit Andersson tackades vid detta tillfälle för sitt stora engagemang för sollerömålet. Några dagar därefter bjöds allmänheten till Sockenhuset för att ta del av Margits soldmålsmaterial. Hon önskade att andra nu skulle ta över arbetet för att hålla sollerömålet vid liv, och hennes önskemål resulterade i att en ny arbetsgrupp inom hembygdsföreningen bildades, Soldmålslajä (se separat artikel). Aktiviteterna på hembygdsgården startade också i maj med årsmöte och Öppet hus, som erbjöd fika, kolbullar, tipspromenad, underhållning av Älvokaffe och barnaktiviteter.

Midsommarfirandet tilldrog sig i solsken med musik, dans, korv, glass, fika och förstås kraftiga heja-rop för resningen av majstången. Johanna Paarup Jönsson talade inför en månghövdad publik. Glädjande många deltog i dansen kring stången, vilket gjorde tillställningen extra rolig. Och kvällen före var kransbindningen också välbesökt och trevlig.

Midsommarmusikanter. Foto: Sylvia Måsan

Under sommaren hade vi som vanligt kaffeserveringen i Storlafvasstugan öppen dagligen. Många ideella krafter stod för bakning och servering. Vidare anordnades fem konserter under sommaren och hösten. Först ut var en countrykväll med Gustav Håmås med flera, sedan följde skönsjungande Elderwoods, roande Britt-Liz Jönsson och Mats Jonsson med flera, Sölve Olofsson och Mats Höjer med ”visor att luta hjärtat mot” och sist, tillsammans med Kulturföreningen Ejnar, Lena Jonsson trio, som spelade otroligt svängig modern folkmusik.

Elderwoods. Foto: Sylvia Måsan

Hembygdsföreningens vikingagrupp ordnade vikingadag 20 juli med bland annat fotoutställning och föredrag om den markradarundersökning som genomfördes sommaren 2022 på gravfältet. Arkeologerna Mathias Bäck och Marta Lindeberg presenterade de analyser som hittills hade gjorts av undersökningen. Det var många svårtydda prickar på kartan de visade, men de kunde ändå berätta att vissa av dem ser ut som möjliga bortodlade gravar och byggnader. Se gärna förra årets digitala Sool-Öen: Geofysiska undersökningar i Bengtsarvet på Sollerön.

Några dagar därefter genomfördes den årliga hantverksdagen, även detta år med Eivor Bälter som samordnare. I värmen fanns arton hantverkare med linberedning, stickade och broderade produkter, lotterier och annat fint till försäljning. Mora spelmanslag underhöll.

Snickaren Calle Oscarsson lät besökare prova på smide under vikingadagen.
Foto: Lasse Nordström

Framemot hösten startade hembygdsföreningen slöjdkvällar på hembygdsgården – Slöjdkvälld ata brasun. Vi menar att sollerömålet måste få fler tillfällen att användas, och att de som har sollerömålet som modersmål saknar sådana tillfällen. Andra är naturligtvis välkomna också. Nu blev dessa träffar så mysiga att vi ville fortsätta även när Storlafvasstugan behövde stängas för vintern, så de har fortsatt i Måsangården i Bengtsarvet, men där finns ingen brasa i öppen spis.

Tackfesten för alla som hjälpt till under sommarens aktiviteter ägde rum i november med mat, fika, lotter och musik med grupperna Ällvokaffe och Fröjda.

Duon Fröjda underhöll med en strålande musikalisk berättelse. Foto: Sylvia Måsan

Tillsammans med Sockenföreningen har vi också ordnat ett par filmvisningar, dels av sockenföreningens marknadsföringsgrupps inspelning av en guidad tur med Astrid Gustafsson på gravfältsområdet, dels av Tage Larssons film från Gesundaberget från förra seklet.

Sylvia Måsan