Ryssakubben

Ryssakubben 2018. Foto: Ola Måspers

För ungefär 14 år sedan satt det tre personer runt ett köksbord i Ryssa och de var rörande eniga om följande; vi bor här i byn Ryssa, som inte är särskilt stor, men vi känner långt ifrån alla och det vore trevligt att försöka ändra på den saken. Ambitionen var att försöka få ut folket ur stugorna och göra något trevligt tillsammans. I Ryssa firar man ju föralldel midsommar och man arrangerar en fisketävling andra lördagen i juli. Dessvärre så har ju inte alla sommargäster anlänt vid midsommar och fullt naturligt så är ju inte alla människor, inte ens i Ryssa, intresserade av fiske. Nej, det måste till något annat som passar för både gammal och ung. Efterhand kom man runt köksbordet fram till att lösningen stavas kubb; en kubbtävling helt enkelt där lagen lottas. Du kan således hamna i samma lag som din son eller med sommargästen vars existens du var helt ovetandes om. Eller varför inte någon person i andra änden av byn som du inte har någon koppling till annat än att du pallat hans äpplen någon gång i tiden.

Dom som satt runt köksbordet var Pähr Broman, hans syster Malin samt Malins sambo Mattias, och de skred genast från ord till handling. I juli 2005 gick den första kubbtävlingen av stapeln med åtta stycken sexmannalag. Intresset var bra och blev med tiden allt bättre. Till och med så bra att man från och med 2007 utökade till 20 stycken lag och 2016 var intresset så stort att man fyllde samtliga 20 lag och tvingades neka en handfull intresserade bybor att delta. Det fanns helt enkelt inte plats i lagen och på banorna. Visa av den skadan utökade man år 2017 tävlingen med ytterligare fyra lag, inalles 24 lag således.

Festligt, folkligt, fullsatt. Foto: Ola Måspers

De första åren höll man till framför tröskladan i Ryssa, men när serien utökades blev denna yta alltför liten så man flyttade cirkusen ned till Ringströmsgard där Anette och Sören Brotters bor. Med det följde en viktig logistisk styrka då man har försäljning av korv, kaffe, läsk etc. i Sörens carport. Nog så viktigt för hårt kämpande kubbspelare. Den enda match som inte spelas i Ringströmsgard är finalmatchen som spelas på en yta nedströms landsvägsbron mitt i byn.

I Ryssas kubbmästerskap avgörs lagens sammansättning genom lottning. Den lägsta tillåtna åldern för deltagande är 10 år och någon övre gräns finns inte. Den äldsta deltagaren år 2018 var en spänstig herre på 82 år fyllda vid tävlingstillfället.

Såvitt man vet så härstammar kubbspelet från Gotland och där hålls varje år Kubb­VM på Rone idrottsplats på den sydöstra delen av ön. Det tog en skara kubbspelare från Ryssa fasta på och begav sig under klubbnamnet Ryssakubbarna dit sommaren 2007. Utfallet blev gott, man tog sig till slutspel och det gjorde man även följande sommar, då byn åter var representerad på Gotland. Att kalla det för VM må kanske låta pretentiöst, men det kommer faktiskt lag från ett flertal länder till Gotland för att delta, ja till och med ”from overseas” med lag från både Chile och USA.

Trivsel i Tröskladan. Foto: Ola Måspers

Men som nämndes i inledningen var ju det huvudsakliga syftet med det hela att träffa folk och inte träpinnar och hur gör man det bäst? Jo, genom att sitta ned och äta och dricka gott, så varje kubbtävling utmynnar således i ett knytkalas i tröskladan mitt i byn. Under denna sittning äger även prisutdelningen rum och samtliga deltagare erhåller pris under jubel och applåder.

Som tidigare nämnts så spelas det kubb lite varstans runt om på klotet och på hemsidan för Kubb­VM står följande devis att finna; ”Kubb förenar människor och skapar fred på jorden”. Det verkar lite för bra för att vara sant, men vem vet, det kanske stämmer och det kanske kan vara värt att prova. Om inte annat så skapar det trivsel och trevliga minnen från sommaren som varit.

Ola Måspers