Hembygdsföreningens webbplatser

www.solfoto.se

Solfoto.se

I början av år 2012 kontaktade Anna-Lisa »Ala« Karlsson i Gesunda mig och undrade om jag kunde föreslå en bra skanner att köpa. Jag frågade vad hon skulle göra med den och hon berättade att hon tänkte skanna av foton och glasplåtar från hembygdsföreningens arkiv. Där förvarades verk efter tidiga fotografer på Sollerön och hon ville göra dem tillgängliga för allmänheten på något sätt. Det var många släktforskare från Sverige och även USA som ville ha foton på sina anförvanter. Efter en stunds diskussioner kom vi fram till att en bra lösning skulle vara att visa dem på webben. De första bilderna publicerades i mars 2012. Här följer några namngivna fotografer på solfoto.se

 • Anders Leijon föddes 1884 8/9 som Bus Anders Persson. Han bytte namn 1901.
 • Axel Blixt föddes i Häradsarvet 14/11 1891. Han avled av hjärtfel endast 19 år gammal 18/3 1910.
 • Berta Hallgren född 1876 29/12 i Västervik, Småland. Hennes foton finns hos Mora Bygdearkiv.
 • Bond Johan Andersson föddes 1890 13/11 i Gruddbo, Sollerön. Han gifte sig 1949 med Örjan Anna Andersdotter och bosatte sig i Gesunda.
 • Bos Anton Andersson föddes 24 april 1905 som nummer tre i en syskonskara på sju i Bengtsarvet. Han gifte sig 1936 med Kulär Karin Karlsson från Gesunda.
 • Bråmå Anders Olsson föddes 20 juni 1903. Han gifte sig 1929 med Karin Stunis och bosatte sig i Gruddbo.
 • Håll Gustav Nilsson i Kulåra, Sollerön. Född 24 januari 1909.
 • Håll Nils Mattsson född 9 januari 1877. Gifte sig 1905 med Anna Matsdotter och bosatte sig i Gruddbo.
 • Johan Erlandsson född 17 september 1898 i Mångbro.
 • Johan Öhman född 24 april 1890. Många av hans foton finns hos Mora Bygdearkiv.
 • Jugen Nils Jonsson född 4 september 1875 i Bengtsarvet, Sollerön. Han fotograferade många skolklasser.
 • Sven Hinders född 24 september 1908. Flertalet av hans glasplåtar finns också förvarade på Mora Bygdearkiv.

Karl Lärkas foton finns i Mora Bygdearkiv och i Dalarnas museums arkiv.

Varje foto märks med ett flertal uppgifter. Det gör det enkelt att söka bilder i olika kategorier som arbete, miljöer och bröllop med mera.

När allt från arkivet var publicerat fortsatte Ala med att låna äldre fotoalbum av privatpersoner för att skanna foton ur dessa.

Ett flertal bilder är också kommenterade av besökare. På så sätt kan personer och miljöer identifieras och lättare hittas.

I skrivande stund finns drygt tio tusen foton på webbplatsen. Några dubbletter förekommer eftersom samma foto kan finnas i flera album.

De flesta besökare på webbplatsen kommer från Sverige men det är också vanligt att människor från USA tittar på bilderna. Många av dem är intresserade av släktforskning, och många tittar på äldre vyer, kläder och verktyg etc.

I många av våra hem finns gamla album efter våra mor- och farföräldrar. Låna ut dem några dagar till Ala så skannar hon av foton och återlämnar albumet i ursprungligt skick. Kontaktuppgift finns på webbplatsen.

Soldemigranter.se

Här hittar du fakta om emigrationen under 1800-talet. Familjerna är presenterade och även från vilken gård de utvandrade. Här finns dagböcker, resebeskrivningar, brev och inspelade intervjuer som man kan lyssna till. Ett stort tack till Margit Andersson och Margaretha Hedblom, som gjort det möjligt att publicera detta material. De har under en lång tidsperiod samlat information, intervjuat och dokumenterat. De har även skrivit artiklar om emigrationen i tidigare utgåvor av Sool-Öen.

Exempel på brev:

Min kära Karin Persdotter!

Herren vare med dig nu och alltid önskas! Jag vet nog att du länge har väntat bref ifrån mig men jag har icke kommit mig för att skrifva förr. Orsaken hvarför kan jag nu icke tala om vill endast bedja om förlåtelse för min försumlighet, jag vill först tala om att jag, Gud vare lof, har god älsa, mår bra och trifves någorlunda, och jag önskar äfven dig lycka och trefnad der du är. O vad jag tänkt på dig mången gång mer än på någon annan af mina släktingar å ändå är jag nästan glad, att du icke följde med när jag reste, väl äro både föda och käder mycket billiga här, men jag tror att du icke kunde hafva fått någon riktig trefnad der oppe i skogen hos Hedman.

Jag tror då emedan jag sjelf icke har någon riktig trefnad der icke eller längtar riktigt men dett är ovant medan man sällan ser någon meniska, landet här är nog det rikaste och fruktbaraste land som kan finnas i världen å jag tror nog att jag kommer att trifvas godt så snart jag får mig ett eget hem. Så länge man är tvungen att lefva hos andra så vet du att man är icke hemma.

Men ändå villj jag föralldel icke flytta tillbaka till Sverige, emedan jag skrifver dessa rader så sitter jag hos en amerikanare i det fjerran västern på Dakotas stora slätter der man ser himmel och land utan skog så långt ögat kan sträcka någon liten stand här och der, jag är omkring 25 sv mil rakt i väster ifrån Bluffton.

Dett vore mycket att skrifva om men jag har ej tid och skrifva mer för denna gång, fråga mig hvad du vill, så skall jag svara dig, många kära älsningar till dig och Anders från eder välkände R M Nelson.

Herren vare med eder.

Sollero-hembygd.se

Den här webbplatsen informerar bland annat om byggnader i föreningens ägo. Här finns också exempel på spelmän från socknen och deras låtar. Kulturstigen som utgår från hembygdsgården presenteras. Från textilsamlingen visas ett flertal objekt med foto. Det vikingatida gravfältet med olika fynd visas. Några äldre upplagor av Sool-Öen finns här inskannade. Förhoppningsvis kommer det arbetet att återupptas.

Webbplatsen innehåller också exempel på Sollerömål både i text och som ljudinspelningar. Nedan följer en text av Karl Lärka som publicerades i Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1923.

Torbjörn Nääs

Annako

– Ur e ä, mona, som du brukär rekän tidi, son släkså i ärär ir gamblor reknir, då int i ärär att ir reknir ättär nå månadum å datum nå, släkså ä e ä vanliga nu, utan ir reknir ju bar dågå å vikur attum äld framum jågdär å mässor sonä?

– Täj, mässor, så ungt fok nu fö tidn int bruk a red å … tjärijärtandes! Mytjåsmässo, så e föst i oktobär, å sä e ä trätto vikur milå myttjåsmässon å joln. Å sä trätto vikur milå joln å varfördaim. Ja, å sä e ä trätto milå varfördaim å mismårim sä attä…ja å frå mismårim å a mytjåsmässon e ä trätto sä å. Si du int att ä e dela i trätto! Å sä e ä full älgumässo fäm vikur ätt mytjåsmässo… ä ska full va ått milå älgumässon å joln då veti, um ä ska bi trätto. Älgumäss föst, å Andesmäss sist – i novämbär – e ju språtjä ä! Å frå Andesmässon e ä tre vikur a joln å annmässo o e två vikur fyri joli o. Å milå joln å varfördaim så e ju tjynnsmässo – säx vikur ätt joli. Å fästo, o byriär-å sju vikur fyri påskär, å räck o däst a påskum. Å milå varfördaim å mismårim, dar a du ju pingst -um lådin – å sju vikur e ä milå påsk å pingst, våndi-ur däm kumå … kumå påskär snart, så kum pingst snart o, e alldelös sju vikur dar imilå jämt.

Å sä a du kristimmelsfärdsundan – je å je alv viku fyri pingst å an e upå jänn torsdag ålltjämt – an e upå torsdan, å sä bi ä je ren viku däst ä bi pingst. Ja å sä pingst a ve, så e ä el trefaldiet sä, veti, så däm rekän, så gor bå yvir mismår å mytjåsmäss, å älgumäss o … kanstji änd a advänt.

Isä mässor, så ungor nu fö tidn ålldär a då redå nå … män däm a full fändji a red-å dem förr då, ållär så a ve nå fok!