Glimtar från 2009

Januari

Sollerö Hembygdsförening inbjöd till studiecirkel ”Hitta historien om hembygdsgården” med Margit Andersson och Helmer Nilsson som cirkelledare. Ett tjugotal deltagare som intresserat tog del av berättelser om Solleröns historia och delgavs kunskaper om hembygdsföreningens skatter.

Gubbfrukost varannan onsdag i Prästgården. Femton till tjugo ”gubbar” träffas under gemytliga former vid frukost, som arrangeras av kyrkan. Vi ”ljuger” lite och ibland håller någon ett föredrag, visar bilder och berättar, säger en av de flitigare deltagarna.

Sollerökören bjöd in till Vikingakväll i f d missionshuset, 31 januari, en kväll med musik, mat, myter och bilder från Vikingatiden. Ett mycket uppskattat program.

Sollerö Sockenförening med Hans ”Sunken” Sundberg i spetsen arrangerar Bingo, med både inköpta och skänkta gåvor från föreningar och företag, i Kommunalhuset fr o m 27 januari.

Februari

Ärtsoppans vänner hälsade: ”Nu är soppan kokt”, Gesunda bystuga varje torsdag från 5 februari t o m påsk.

Mars

Nu lagas det mat på Stoltgården igen. Till glädje för boende på Stoltgården, personal i hemtjänsten och alla solleröbor öppnade servering och kök den 4 mars.

Lördagen den 14 mars hölls konsert i kyrkan ”Välkommen till Sånger från jorden till himmelen” med Py Bäckman & Rune Broberg och Sollerökören.

Tack framfördes i Solleröbladet till Erik Stolt för de fina skidspåren!

Soldkullor syr fårskinnspälsar. Under ledning av Täpp Lars Arnesson från Malung har sju soldkullor från föreningen Emgart sytt var sin pälsjacka, kasung på soldmål, till sina dräkter. Två kvällar ägnades åt introduktion och tillverkning av mönster. Därefter har de arbetat fem timmar varje kväll under en hel vecka samt heldagar under avslutande helg.

Efter mångårig tjänstgöring som kyrkvärdar avtackades högtidligen Anna-Britta Svensson och Margit Andersson.

I år valde solleröborna att uppmuntra den yngre generationen. Vid Sollerö Sockenförenings stämma utsågs Timmy Eriksson till årets solleröbo! Timmy har engagerat sig i såväl Sockenföreningens styrelse som i aktiviteter för öns ungdomar.

April

Vid offentligt möte i början av april fick solleröborna chansen att diskutera och påbörja arbetet med kommunens kollektivtrafik.

Sollerö Veteranmarknad hölls traditionsenligt på Solleröparken i mitten av april.

Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening inledde 2008 träffar med kvinnliga skogsägare i skogliga frågor. Detta arbete fortsatte även under 2009. Temat för året: Skogen som hälsobringare.

Sockenbladet domineras under april månad av kallelser till årsstämmor och möten. Vi har ett rikt föreningsliv på Sollerön. T ex Golfklubb, Fiskevårdsområde, Turistförening, Bystugeföreningar, Fruktodlarförening, Hästgille, Jaktskytteförening, Travsällskap. Pensionärsföreningar m m.

Valborgsafton firades i Prästgården med kak-kalas, skattjakt och lotterier för att sedan fortsätta till kasen i Kulåra där Sollerökören sjöng in våren med traditionella sånger.

Maj

Indienkväll. Klass 6 vid Sollerö skola bjöd in till kväll med Swapan Mukherjee från barnhemmet Muktaneer utanför Calcutta. Britt-Marie Mejer visade också film från en resa till barnhemmet. (se även artikel i Sool-Öen 2008)

Premiär för ”Konst-Raka” på Nygärdsvägen. Konstnärerna Marianne Forsberg, Ann Ek-Ryss och Lena Påhls visade keramik samt bilder i akvarell och olja.

Sollerö Hembygdsförening håller traditioner vid liv genom att bl a arrangera Kvastdag i Flenarna. Ett arrangemang. med kunnig ledare, som hjälper dig att själv göra en kvast av björkris.

Veteranmopedrally anordnades den 23 maj. Arrangörerna väntade 15-20 ekipage. Uppemot 60 deltagare infann sig. Deltagare t o m från Älvdalsklubben ”Rovswaiders”.

Sollerö Röda Korskrets bjöd alla solleröpensionärer på vårutflykt till Åsengården i slutet av månaden.

Juni

Nationaldagsfirandet med cykelgudstjänst. Vad annars på en cykel-Ö?

Invigning av Moras första vindkraftpark hölls 15 juni på Säliträdberget. Musikunderhållning, invigningstal, korv och fika och t o m gratisbuss från Mora. Vädrets makter var dock ej nådiga.

Årets Sollerölopp, herrar elit 182 km, vanns av Michael Stevensson, Team Capinordic-Cycleco. Damer elit 120 km, vanns av Jennie Stenerhag, Alrikssons Cykel.se CK.

Soldvarvi; herrar elit 20 varv x 2,5 km, vanns av Carl Henrik Sandell, Team Cykelcity, damer elit 10 varv x 2,5 km, vanns av Isabelle Söderberg, Uppsala CK med Solleröloppets segrare Jennie Stenerhag som god tvåa.

Midsommaraftonens majstångsresning på Hembygdsgården lockade rekordstor publik, som vanligt.

Kyrkans konsert med Marie Bengtsson & Ann-Sofie Nilsson innehöll härliga sånger till stämningsfullt ackompanjemang.

Allsång på Solleröparken fortsatte även i år. Denna gång med besök bl a av Mikael Rickfors.

Lafvasgårdens samlarmuseum öppnade för sommarsäsongen strax efter midsommar.

Vid fäbodgudstjänsten vid Malibambo i slutet av juni erbjöd församlingen också en vandringstur efter Romboleden under ledning av Stig Jonsson.

Sollerö Turistförening gav traditionsenligt ut sitt sommarprogram. Ett gediget program med många aktiviteter och presentation av föreningens företagare. Dessutom har föreningen tagit fram en ny karta, där man även lagt in den nya vandringsleden, som går runt ön – nästan.

Juli

Fredagkvällar under juli månad erbjöd Restaurang Jugen Jon ”Grillkväll med trubadur”. En uppskattad aktivitet under sommaren.

Berättarkvällar vid Lärkastugan med inslag som Skrönor, om Gerda Karlfeldt, tal av Sveriges ambassadör i Vatikanen och Margits föredrag om Håll Nils Matsson – mångsysslare från Kulåra, gav oss annorlunda upplevelser och återblickar.

Sollerö Sommamarknad firade 20-års jubileum.

Fäboddag i Flenarna. Fäbodlivet förr, näcken, kulning och skogsrå.

Trivselkvällarna på Hembygdsgården med musik och sång var uppskattade även i år.

Gårdsloppis, en företeelse som blir allt vanligare, förekommer flitigt i våra annonsmedia.

Augusti

Kvarndag med gudstjänst vid Skvaltkvarnen i Mångbro. Malning i den gamla skvaltkvarnen, försäljning av kvarnmjölsgröt och mjöl.

Sockenföreningens auktion blev lyckad! Ett netto på ca 33.000 kr, tack vare alla skänkta föremål och entusiastiska inropare.

Sollerö Rallyt för veteraner och andra entusiastfordon anordnades den 22 augusti.

Sollerö församling imponerar och är flitiga arrangörer; Sång & Musikandakt på Lafvasgården, Gudstjänst på Hembygdsgården, Konsert med Meta Roos kyrkan och Fäbodgudstjänst i Sälens fäbodar var en del av utbudet i augusti.

September

Hushållningssällskapet arrangerade fäbodvandring till några långfäbodar i början av månaden.

Gubbfrukosten startade efter sommaruppehållet. Frukost för herrar under trevliga formL:r och valfri kostnad.

Yoga på Sollerön. En lugn yoga som de flesta klarar, och du måste inte sitta på golvet med benen i kors! Utlovade Kicki Englund-Frost.

Efter bildandet av en gemensam församling 2010 finns inte ett eget kyrkoråd på Sollerön kvar. Sollerö församling uppmanade oss därför att rösta vid kyrkovalet den 20 september för att få representanter från Sollerön till det nya kyrkorådet och fullmäktige.

Oktober

Hembygdsföreningen annonserade ”Takk fö jopi” och bjöd alla som hjälpt till på hembygdsgården under sommaren med kaffeservering mm, på ärtsoppa och en kopp kaffe.

Älgjakt till förmån för Sollerö skola. Den 24 och 25 oktober jagades älg på Sold.

Utförsäljning vid Johnssons Hemslöjd inleddes. Familjen tackade för de 40 år som varit och vi kommer att sakna Birgitta, Hasse och Christina upå båkkan.

November

Stick & syjunta startade på Stoltgården.

”Naturgruppen” – bestående av ca 20 personer åtar sig att utföra arbeten inom Sollerön, Gesunda och Ryssa. Exempel på arbetsuppgifter: Röjning av diken, rösen och busk. Slå igenväxta lindor. Svåra trädfällningar.

Åsengårdens Slöjd och Julmarknad inledde årets jultraditioner. Tomteland fyllde 25 år!

December

”Jol förr i värdn”. Berättarkväll på Lafvasgården med kaffe och ”jolduppa”. En stämningsfull kväll.

Julottan. Marchaller lyste upp vintermörkret. Inne i kyrkan fanns bara levande ljus, -560 st. Sollerökören sjöng julsånger från läktaren. Kyrkvärdar läste julens texter på Sollerömål. Ottan avslutades framme i koret med Adams julsång, solist Björn Wass.

Vinterkonsert i Sollerö kyrka. Hela min längtan – sånger och tankar för hjärta och själ – Medverkande av Göran Larsson, präst och författare. Sång och musik av Petra Kvännå, Olle Nyberg, Cecilia Bergqvist, Bengt Erlandson och kör.

Vinterfiske! Sollerö Fiskevårdsområde öppnade upp för fiske från juldagen, kl 00 tills islossningen.

Sara Markus-Jansson