Glimtar från 2003

En ny Sool-Öenbok vill få plats i vår bokhylla. Det betyder att ännu ett år har förvandlats till minnen som vi kan tänka tillbaka på – om det inte vore så lätt att glömma. Några glimtar från detta år 2003 kanske kan vara till hjälp.

Vintern som inledde året var av den milda sorten, ingen sträng kyla och lagom med snö. Inte heller någon stark blåst störde isläggningen och därför fick vi vara med om något ovanligt den 5 februari: En lång rad arbetshästar dragande lastkälkar kom vandrande över Siljans is från Rättvik med sikte på Bäckstavägen. Det var en förening som ville visa för nutidens dalfolk hur det gick till när man körde foror. Det handlade om att forsla varor till de små butiker som tillhandahöll sådant som man inte kunde tillverka själv. Lastbilar fanns inte att tillgå vid denna tid. Vägen som ofta nyttjades var Falun -Röros och därför hade dagens forkörare valt denna vägsträcka. Klockorna i Sollerö kyrka klämtade och hälsade de ovanliga gästerna välkomna till bords under en rast då alla bjöds på ärtsoppa och kaffe medan hästarna utfordrades. En bok med en mångfald bilder har redan kommit ut.

Ungefär samtidigt fick vi en annan påminnelse om gångna tider då vårt nybyggda Vikingamuseum invigdes av chefen för Dalarnas museum, Jan Raihle. Det började med tal och musik i kyrkan och fortsatte sedan med bandklipp och husesyn bland gamla fynd från vårt gravfält.

Forbönderna anländer till Sollerön på sin resa Falun – Röras.

Hembygdsgårdens alla hus har blivit solleröbornas igen, och Lundgården i Gesunda vårdas nu som ett minne från den tid då seden var att ha två fäbodar. Hemfäbod kallades den som låg närmast, som t.ex. Lundgården, och långfäbod den enklare som låg längre bort.

Bystugeföreningen i Gesunda har satt igång ett röjningsprojekt för att få se en skymt av Siljan här och där. Även Gesundaberget bör få bli synligt. Mycket klokt tänkt, ingen kan beundra en skönhet som inte syns.

Gesunda har också fått vattenfrågan ordnad. Det är nu samma kvalite på det som kommer ur Gesundas kranar som på Sollerön.

Något som liknar storstädning har påbörjats också på Sollerön där igenväxta diken nu skall befrias från sly. ”Hållbara bygder” är det samlande namnet för denna uppsnyggning, och blir det en och annan öppning i skogen så att sjön syns så är nog alla glada åt det. Liksom på köpet bildas det säkert rishögar som igelkottarna kan hålla till i nu då de snart ingår i vår fauna igen.

Emgart – vilket präktigt ord, det doftar kvalité och passar förträffligt som Emgart- vilket präktigt ord, det doftar kvalité och passar förträffligt som namn på vår nya vävstuga vid Margitabergsvägen. Där alla intresserade nu har tillfälle att väva nästan vad som helst, både enkla och mer avancerade alster.

Våren 2003 var ovanligt torr hos oss medan översvämningar besvärade våra grannar i Värmland. Siljan sköljde den 24 april och sommaren som följde bjöd på lämpligt väder vid de flesta utomhusarrangemang, och tur var det då denna som­ mar artade sig att bli ett blad i vår historia! Det var nu vi fick ett bygdespel – det är något som vi saknat. ”Spelet om Malibambo” är namnet på detta annorlunda skådespel vid Malins grav inne i skogen. Regissören är Suzanne Danielsson som vid utformningen av manuset hade hjälp av Anna Sahlin och Bos Maria Andersson. Så har då även Sollerön bidragit till Dalarnas kultur med denna gripande sannsaga.

Hela kyrkan sjunger! De orden drar folk till var vackra kyrka mer än något annat. Syskonen Boström med hjälp av kamrater hedrade sin bortgångna moster med en sådan minnesstund på palmsöndagen, och Lutherhjälpens fasteaktion fick en fin kollekt. Det gav rnersrnak så att senare på hösten blev det en sångar-kväll igen med Siv Malmkvist som sångsolist. KFUM-kören med ledare Kjell Lönnå har också besökt vår kyrka, likaså Borlängeskolans ungdomskör. Gunnel Trapps festkonsert kunde vi höra i repris och förköpsbiljetterna blev slutsålda när Alice Babs och Titti gästade oss. Kyrkans sparade pengar som skall gå till inköp av flygel har nu inte långt till målet.

Midsommarens cykeltävlingar visade ett ovanligt resultat i år då både Sollerö­ loppet och Soldvarvi hade samma vinnare i elitklasserna nämligen: Herrar: Thomas Lövkvist, Team Bianchi och damer: Monika Holler, Laxå.

Årets sista månad gick i moll kan man säga. Den trivsamma restaurangen Jugen Jon brann ner till grunden, och vårt nybyggda sockenhus gick i konkurs. Ett gam­ malt talesätt säger att när nöden är som störst är hjälpen nännast – låt oss hoppas att det stämmer.

Som plåster på såren kom det lite snö som gav rätt färg åt naturen i juletid samtidigt som Siljans västra sida fick is den 16 december.

Så kunde vi glädja oss åt att kyrkan fick nya psalmböcker lagom till jul.

Rull Elsa