Skrömt och trolltyg

Böter mot rådn å fåsskall

Rubriken är som synes lokalt knuten till vårt soldmål. Översättningen kan lyda enligt följande: Bot (eller skydd) ...

Ett märkligt möte i Skradärkvänn

Det är inte utan vissa betänkligheter som jag återger en upplevelse av oväntat och annorlunda slag, som jag var ...

Margareta Hansdotter, en häxa från Sollerön

Sollerön har, trots sin politiska obetydlighet, ibland berörts av historiska och processuella händelser i landet ...

Sällsamt möte vid vikingagravarna

(Ibland upplever människor sällsamma händelser och möten, vilka kan vara svåra att ge en naturlig förklaring. För ...