Skogsarbete

Att fara bort och arbeta, i stormfälld skog

Att fara bort och arbeta, i stormfälld skog

Årsskiftet 1953-1954 drog ett oväder fram över södra Dalarna, Gästrikland och Uppland. Mycket skog blåste omkull. ...
Äventyr i timmerskogen

Äventyr i timmerskogen

Foto: Anders Sten Det har skrivits många, gånger om skogsarbetets friska och kanske i viss mån romantiska liv, ...
Bland kottar och barr på tallfröodlingen

Bland kottar och barr på tallfröodlingen

Sool-Öen-krönikorna har redan blivit så många att de ger en tankeställare - tänk vad tiden går! Varför den tycks ...
Dagens skogsbruk på Solleröskogen

Dagens skogsbruk på Solleröskogen

Hur bedrivs skogsbruket på solleröskogen nu på 2000-talet? En krympande kategori skogsägare, de som själva vill ...
Den stora branden (Brändan)

Den stora branden (Brändan)

Första världskriget som pågått under tiden 1914-1918 hade satt stora delar av Europa i brand. Efter freden 1918 ...
Det stora köpet av Solleröskogen 1855

Det stora köpet av Solleröskogen 1855

1850-talets första hälft kännetecknas av en stark högkonjunktur i hela vårt land. Den hade sitt ursprung dels i ...
En kolsvart historia

En kolsvart historia

Att ofta få höra de gamla berätta om livet förr i världen, hur man arbetade på annorlunda sätt och med små medel ...
Flottning på Solleröskogen

Flottning på Solleröskogen

Under 1800-talets början var bondesamhället och naturahushållning dominerande på Sollerön. Man odlade sina tegar, ...
Kolarminnen

Kolarminnen

Under tidigare delen av 1940-talet började bilar köras med gengas och träkol blev en efterfrågad vara. Då beslöt ...
Kolning och tjärbränning

Kolning och tjärbränning

Att tillverka träkol i milor har varit aktuellt i våra skogar under lång tid. Det var smederna som hade behov av ...
Siljansfors försökspark

Siljansfors försökspark

Del av 1764 års karta utvisande omtvistade skogsmdrker närmastSiljansfors bruk. Observera att Vika byamän gjorde ...
Skogsbruk på 1800-talet

Skogsbruk på 1800-talet

Om man skall beskriva skogsbrukets utveckling i Sverige så måste man kanske börja med att titta på 1700-talets ...
Skogsdrivning på utskogen 1934

Skogsdrivning på utskogen 1934

Under förvintern påbörjade skogsbolagen stora drivningar, d.v.s. skogsavverkningar på utskogen på Sollerö ...
Som kocka på Soldskogen

Som kocka på Soldskogen

Att vintern 1933-1934 fara till skogs och kocka för ett lag timmerhuggare och körare innebar inte att sätta sig i ...
Ung i skogen

Ung i skogen

Första gången jag fick följa far till skogen var 1907. Jag var 16 år då och hade gått och läst för prästen året ...
Vilse i Solleröskogen

Vilse i Solleröskogen

Sjutton år gammal var jag i december 1928 vid Säxen och högg timmer med min far och ytterligare några kamrater. På ...