Håll Nils Mattssons uppteckningar

Älvdalspojkens uppenbarelse

Älvdalspojkens uppenbarelse

Då man var barn - på 1880-talet - talades i Sollerön mycket om "älvdalspojken" och hans märkliga uppenbarelse. Det ...
Byskifte och byalag före lantmäteriet

Byskifte och byalag före lantmäteriet

Ur Håll Nils Mattssons anteckningar. Från slutet av 1700-talet fram till tiden för storskiftet på 1800-talet ...
Håll Nils Mattsson d.ä.

Håll Nils Mattsson d.ä.

Varför vill jag berätta om Håll Nils Mattsson? Jo, därför att jag- och alla andra som är intresserade av vår ...
Håll Nils Mattsson i Kulåra

Håll Nils Mattsson i Kulåra

Vid förra årets kulturprogram i Bonäs berättade Mats Rehnberg om hur det gick till när han som folklivsforskare ...
Håll Nils Mattsson och ”lapparna på Sollerön”

Håll Nils Mattsson och ”lapparna på Sollerön”

När Håll Nils Mattsson i Kulåra avled 1959, drabbades Dalmålsordboken av en oersättlig förlust, skrev Stig ...
Husbygge – timring

Husbygge – timring

Håll Nils Mattsson, om vars gärning som folklivsforskare och upptecknare för ULMA det skrivits i 1978 års ...
Lanthandlaren

Lanthandlaren

Den första handelsboden på orten öppnades i slutet av 1850-talet i Ållasgården i närheten av kyrkan, av gårdens ...
Sollerögubbar

Sollerögubbar

I början av år 1950 kunde man i Falu Kuriren läsa en rad artiklar med rubriken "Sollerögubbar", skrivna av ...
Ur Håll Nils Mattssons uppteckningar

Ur Håll Nils Mattssons uppteckningar

Forts. från årgång 1978 Svårförklarliga namn på ängar äro t.ex. ku "lånis-änndjä, det kan möjligen ...