Energiförsörjning

Vattenkraft från Sollerösjöar

Med eller utan (?) solleröbornas medgivande, nyttjade Siijansfors Bruk vattnet från de sjöar som avvattnas via ...