Dräkten

Dräktboken

Dräktboken

Foto: Henrik Bengtsson Folkdräkter, hemslöjd och återbruk upplever något av en renässans just nu, och att sy en ...
En alfwarsam klädedrägt

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige ...
Protokoll om klädedräkten

Protokoll om klädedräkten

I förra årets krönika återgavs solleröbornas svar å Consistorie cirkulär ang. "fastställande af en alfwarsam och ...
Sollerödräkten – barndräkten

Sollerödräkten – barndräkten

Barndräkten "Aldrig får jag se något vackrare än en lillkripp, som är finklädd och pyntad", sa Jans-mor en gång ...
Sollerödräkten, kvinnodräkten

Sollerödräkten, kvinnodräkten

Under de senare åren har märkts ett ökat intresse för bygdedräkter. Man diskuterar ibland frågor som ...
Sollerödräkten, mansdräkten

Sollerödräkten, mansdräkten

Kyrkvärden Ewald Håkansson i långtrö]a. Foto: R. Svensson. Ett tiotal Sollerökvinnor har då och då under de ...
Stjimpor å lidukupper

Stjimpor å lidukupper

År 1974 övertog jag tillverkningen av stjimpor och lidukupper efter skomakaren Alfred Matsson i Björkvassla som ...