Dräkten

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige ...

Protokoll om klädedräkten

I förra årets krönika återgavs solleröbornas svar å Consistorie cirkulär ang. "fastställande af en alfwarsam och ...

Sollerödräkten – barndräkten

Barndräkten "Aldrig får jag se något vackrare än en lillkripp, som är finklädd och pyntad", sa Jans-mor en gång ...

Sollerödräkten, kvinnodräkten

Under de senare åren har märkts ett ökat intresse för bygdedräkter. Man diskuterar ibland frågor som ...

Sollerödräkten, mansdräkten

Kyrkvärden Ewald Håkansson i långtrö]a. Foto: R. Svensson. Ett tiotal Sollerökvinnor har då och då under de ...