Broar

Långbanken – ett hundraårsminne

Långbanken – ett hundraårsminne

Vattenlederna, sjöar och vattendrag, var i äldre tider de naturliga samfärdslederna mellan de olika bygderna. Att ...
När Lerön hade brovakt

När Lerön hade brovakt

Foto: www.solfoto.se - Johan Erlandsson Greta Solin, Rapp Greta, berättar vad hon minns, eller kanske har fått ...
Nybruni

Nybruni

Hösten 1935 invigdes den nya bron som ersatte flottbron mellan Lerön och Gesundalandet. Bron kan således ...
Sundsbron

Sundsbron

Sollerön har numera försetts med en autostradaliknande vägförbindelse från Rothagevägen och över Sundet och ...
Vi var med och byggde ”Nybruni”

Vi var med och byggde ”Nybruni”

I vinter har vi hört dunket nerifrån sjön. Det är pålning som pågår. Den nya välbehövliga bron från Sollerön till ...