Textilsamlingen

Socknarna runt Siljan har alltid haft en stark dräkttradition. Under mitten av 1800-talet när folkdräkter i regel ersattes med modekläder levde bruket kvar i dessa bygder.

Sollerödräkten har sitt ursprung i Moradräkten och är till utseendet den äldsta kända sockendräkten i Dalarna.

I samlingen finns c:a 300 dräktdelar från Sollerön, innehållande allt som hör dräkten till och som under årens lopp har samlats in via auktioner och donationer.

Samlingen omfattar även vävnader i daldräll, kypert, rosengång och munkabälte, fyrflätning och andra föremål.

No results found.