Sool-Öen 2020 innehåll

 • Till läsaren, Redaktionen
 • Dalmålen, Bus Gunnel Åkesson
 • Åv gåmålt, Margit Andersson
 • Je knäppa, Ola Måspers
 • Mina 50 år på Sollerön, Barbro Nydahl
 • Utanmyrabor berättar, Bus Gunnel Åkesson
 • Växter, Ullas Arne Andersson
 • Vädret 2019, Ullas Arne Andersson
 • Samfundet Karl Lärkas vänner, Bus Gunnel Åkesson
 • Kents funderingar, Kent Olsson
 • Sollerön om 100 år, Elever från Sollerö skola funderar
 • Kamratliga sprängningar, Sölve Olofsson
 • Plywoodbilar, Torbjörn Nääs
 • Hembygdsföreningens webbplatser, Torbjörn Nääs
 • Sockenhusets arkiv, Christina Axelsson Thorssin
 • Om pärt eller takspån i Sollerö socken, Bus Gunnel Åkesson
 • Brännvinsflaskor och änglaspel, Christina Axelsson Thorssin
 • Mina år i redaktionen för Sool-Öen, Ullas Arne Andersson
 • Dikter, Sören Bondeson
 • Vårt musikarv, Christina Påhls West
 • Glimtar från 2019, Sara Markus-Jansson
 • Istorior, Britt-Inger Nilsson