2000-2009

Sool-Öen 2000 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Vikingar förr och nu, Stig Welinder
 • Mukå-99, Fredrik Sandberg, Eva Carlsson
 • S:t Laurentius kapell, Hans Lundin
 • Krona och krans vid bröllop och fest, Inga-Lill Eliasson
 • Tallen i Agnmyren, Håkan Grudd
 • Färdär frå Soldn, Sara Markus-Jansson
 • Jugen Jon, Helmer Nilsson
 • Rull Anders Olsson, Rull Elsa
 • Margita Danielsson, Gerd Travaillé
 • Å va då ä, Göta Johansson
 • Mas Niss brödkavelssvarvare, Helmer Nilsson
 • Ett liv som spelman och musikant, Sven Brotters
 • Solleröflickorna, Ninna Lundin
 • Dikter av elever i Sollerö skola
 • Miljöskola på Sollerön, Anneli Ryss
 • Konfirmation -99, Petra o Sandra Heed, Carina Andersson
 • Handgjort papper med Falu rödfärg, Monika Langwe
 • Ångbåten Engelbrekt, Åke Ryss
 • Bara en rostig spik, Erik Svensson
 • Finspångs CA, Berit o Hans Olzén, Margareta o Åke , Pettersson
 • Hasses roddapparat, Helmer Nilsson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1999, Rull Elsa

Sool-Öen 2001 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Det var så det började,- krönikan Sool-Öen, Gösta Schmidt
 • Krång Anders Jönsson – fånge i brytningstid, Sisso Jensen
 • Kristendomen tusen år i Sverige, Hans Lundin
 • Olans Margit, Sara Markus-Jansson
 • En ful fisk, Göte Andersson
 • Att vara präst i utlandstjänst, Börje Viklander
 • Ålldär ålldär vändi kvinnfok, Suzanne Danielsson
 • Vikingatida klädedräkt, Elisabeth Ebemark
 • Modellbygge av ett “vikingahus”, Karl Stunis
 • Dikter av skolbarn
 • Trapp Lars – spelman, Britt-Inger Nilsson
 • Handlaren Trapp Lars, Ullas Arne Andersson
 • Gullgrav i Åsens fäbodar, Åke Knutz
 • Fäbodsommar, Carina Wass
 • Lundgården i Gesunda, Helmer Nilsson
 • Några nya växter 2000, Ullas Arne Andersson
 • Ryss Karl – Sollerön åkarpionjär, Helmer Nilsson, Håll Nils Matsson
 • Cykel SM på Sollerön, Gunnar Bäcke
 • Solleröloppets kranskullor, Anna-Britta Svensson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från år 2000, Elsa Olofsson

Sool-Öen 2002 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Mukå 99. En utvärdering, Ewa Carlsson. Fredrik Sandberg
 • Kyrka i förändring, Börje Viklander
 • Sollerö Sockenstuga, Bond Erik Persson
 • Så var det “sudi Långtora”, Ulla-Britt Larsson
 • Sturull – en sockenspelman, Mas Helmer Nilsson
 • Dikter, Kerstin Rönnqvist
 • Utanmyra småskola, Erik Pettersson
 • Filippinerna sett genom solvögon, Barbro Svensson
 • Mitt möte med Sollerön, Arne Johansson
 • Soldtackan 50 år, Bertil Berglind
 • PRO – en tillbakablick, Rull Elsa Olovsson
 • Sollerö pensionärsförening, Medlemmar i SPF
 • Skyddsvärda och nya arter 2001, Ullas Arne Andersson
 • Mormor mäj, Skinnar Erica Håll
 • Filén – en stenhuggare, Mats Brottare
 • Många gillar hästar på Sollerön, Medlemmar i Sollerö hästgille, Sollerö Travsällskap m fl
 • Borberg, Helmer Jönsson
 • En Borbergs-historia, Stina Håll
 • Minnen från 1930-talet, Frida Kebo
 • Stig å i, Margit Andersson
 • Danil Niss – en kraftkarl, Helmer Nilsson
 • Gårdsnamnramsa från Sollerön, Bus Maria Nilsson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 2001, Rull Elsa Olofsson

Sool-Öen 2003 innehåll

 • Vinjettbild
 • Till läsaren
 • En dialektlänk mellan öst och väst, Björn Bihl
 • Agnmyren – våtmark i förändring, Kjell Westerdahl
 • Pilgrimstankar återuppväckta, Stig Jonsson
 • Kyrkoherde Nyvall, Inge Svensson
 • Fem gyllene år i Spanien, Bo Wallin
 • Vägen ut och längtan tillbaka, Yngve Myrman
 • Dagens skogsbruk på solleröskogen, Lars Öberg
 • Barnhem i Sverdlovsk – Jekaterinburg, Sara Markus-Jansson, Anita Olsson Mattes
 • Dikter, Elever i Sollerö skola
 • Landrensning, Bengt Leander
 • Fjärdingsman Mats Anders Nilsson, Lena och Britt-Inger Nilsson
 • Solleröns siste fjärdingsman, Helmer Nilsson
 • Teckningar, Svarv Nils Jönsson
 • Sollerö Fiskevårdsområdesförening, Tore Eriksson
 • Levsnäs ett fritidsområde, Tage Israelsson
 • Klimp å päron, Ullas Arne Andersson
 • Böter mot rådn å fåsskall, Helmer Nilsson
 • Mor berättar, Johan Erlandsson
 • Släkten i Mångbro, Margit Andersson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 2002, Elsa Olofsson

Sool-Öen 2004 innehåll

 • Vinjettbild
 • Till läsaren
 • Utanmyrasapsodi, Gunnel Åkesson
 • En vallkulla berättar, Karin Saros
 • Spelet vid Malibambo, Anna Sohlin
 • Sollerömässan, Helmer Nilsson
 • Solleröns blivande urskog, Börje Svensson
 • Gunnar Smith och de vita bussarna, Helmer Nilsson
 • Flussmöjlsstrottär, Ullas Arne Andersson
 • Spannmålsskörd och tröskning på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Dikter, Kerstin Rönnqvist
 • Arvid Knutz, Katarina Knutz
 • Stjimpor å lidukupper, Birgit Forsman
 • Att fara bort och arbeta på Island, Marit Andersson
 • Lindgren – snickaren, Anna-Britta Svensson
 • Mjoksull, Bengt Leander
 • Vävstugan på Sollerön, Suzanne Danielsson
 • Igelkottsprojekt på Sollerön, Miljörådet på Sollerö skola
 • Mångån, Erik Pettersson
 • Mångbergsvisan, Karin Sandberg
 • I jättär pöjk, Margit Andersson
 • Sötvåsst å mysuklabbär, Ullas Arne Andersson
 • Fösst arbetä ätt skåjlan, Hasse Sundberg
 • Orientering, Erik Pettersson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 2003, Elsa Olofsson

Sool-Öen 2005 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Meteoritnedslaget och Sollerön märkliga tillkomst, Kjell Westerdahl
 • Sollerö arkipelag, Helmer Nilsson
 • Johan Erlandsson minns, Margit Andersson
 • Utanmyra på glasplåtar Anders Leijon – fotograf, Bus Gunnel Åkesson
 • Den exekutiva utmätningsvågen 1810-12, Helmer Nilsson
 • Diken på Sollerön, Karin Bond
 • Våra roteslogar, Erik Lafvas
 • Vadmalsstampen i Ryssa, Helmer Nilsson
 • Fäbodliv, Svarv Nils Jönsson
 • Kan det möjligen ha varit så?, Gudrun Bråmå
 • Snabbspolade tidevarv, Bus Gunnel Åkesson
 • Nya växter 2004, Ullas Arne Andersson
 • Skolbarn skriver, Elever i Sollerö skola
 • “Soldfolk” i Stockholm, Bos Nils Olsson
 • En Stockholmshälsning, Dulbo Frida Kebo
 • Lerön tas in av roddare, Ingvar Hållgärde
 • Glimtar från kyrkbåtsrodden, Mats Hjelm
 • Fri idrott i Sollerö IF, Helmer Nilsson
 • Liten språk -(sång) övning, Bengt Leander
 • Teckningar, Svarv Nils Jönsson
 • Turistens önskan, DK Ohlsson
 • Jenbersdrikka, Ullas Arne Andersson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 2004, Sara Markus-Jansson

Sool-Öen 2006 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Sollerö församling i Mora kyrkliga samfällighet, Lars Grudén
 • Våra kyrkorglar, Helmer Nilsson
 • Möten och minnen från prästgården, Kerstin Rönnqvist
 • Åldringsfonden och Stoltgården, Gun-Britt Persson
 • Soldmål (Sollerömål) – ett modersmål, Sylvia Måsan
 • En mörkrets gärning, Helmer Nilsson
 • Älgjaktens förändringar på Solleröskogen, Börje Svensson
 • Några hågkomster från Zorns första spelmanstävling, Hjalmar Dallmer
 • Byggnadsminnesförklaring av S.Flenarnas fäbod, Rune Håll
 • Ängsnycklar, Hans Nydahl
 • Att komma in i bilden, BusGunnel Åkesson
 • “TV-Per”, Eva Smeds-Danielsson
 • “Linkis”, Anna-Britta Svensson
 • Tä djärå blodbull, Ullas Arne Andersson
 • Cykelns historia, Erik Pettersson
 • “Fårskallarna” i Gesunda, Bodil Klasson, Malin Falkman, Maivor Lövgren
 • Mångbro kvarn, Hasse Hindart, Sonja Ekmark
 • Kvarnidyll, Erik Andersson, Helmer Nilsson
 • Älvo Alva, Erika Håll
 • Skadeinsekter i äppelträd 2005, Ullas Arne Andersson
 • Skolträffen, Sarjons Lill-Anna
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 2005, Sara Markus-Jansson

Sool-Öen 2007 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Sollerö församling, Ulla Dahlberg
 • Från Sollerö prästgård till det nordamerikanska inbördeskriget, Margareta Hedblom
 • Nishans Axel – ett annorlunda emigrantöde, Sune Nishans
 • Möten och minnen från prästgården II, Kerstin Rönnqvist
 • Rull Nils – klockaren från Sold – berättelse om en förfader, Inga-Lisa Sollgard
 • Morbror Anders, Britta Hansson-Byrén
 • 30 år som hemsamarit, Margit Larsson
 • Likheter och kontraster – betraktelser från Uppsala och Sollerön, Stina Nordström
 • Micke minns, Micke Nord Andersson
 • 100-årsminnet av Zorns första spelmanstävling, Helmer Nilsson
 • Sollerö folkdanslag, Anna-Britta Svensson, Inger Andersson
 • Att åka bort och arbeta, Helmer Nilsson
 • Betesföreningen “Ser sjön”, Bos Maria Andersson
 • Teckningar, Svarv Nils Jönsson
 • Sollerön – Moldavien och Föreningen Moldaviens vänner, Birgit Stenberg
 • Odlingar vid Sollerö skola och förskola, Star Anneli Jansson
 • Burmamysteriet, Gunnel Åkesson
 • Merikreso 2006, Ann-Mari Lindgren
 • Ur vir djärum grynkårrv, Ullas Arne Andersson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 2006, Sara Markus-Jansson

Sool-Öen 2008 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Etablering av vindkraftsparker på Solleröskogen, Jack Gottling
 • Svampar, “Floras strövande pack”, Hans Nydahl
 • Otto Holmström – mjölnaren och konstnären i Mångbro, Sigvard Holmström
 • Brottstycken ur äldre rättskipning på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Tegumentum Rubium, Monika Langwe Berg
 • Morgonblommor, Ullas Arne Andersson
 • En historia om gasten, Johan Öhman
 • Lafvasgårdens samlarmuseum på Sollerön, Birgitta o Mats Lafvas
 • Post-Mia berättar, Berit Spånberg
 • Som telefrafist i Handelsflottan, Sune Nishans
 • Värsta målet, Bus Gunnel Åkesson
 • När Kalle fyllde 50 år, DK Ohlsson
 • Sollerö Segelsällskap 40 år, Per-Erik Larsson
 • Sollerökörens resa till Brela i Kroatien, Lisa Boström
 • När vi åkte tåg på Sollerön, Sig-Britt Wass
 • Resan till barnhemmet i Indien, Anneli Ryss
 • Vägkyrkan, Elsa Olofsson
 • Solleröskolans miljöuppsats, Skolelever
 • Från Matku till Rullbo, Gudrun Bråmå
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Kristidskaku, Ullas Arne Andersson
 • Glimtar och väder 2007, Sara Markus-Jansson, Ullas Arne

Sool-Öen 2009 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Att hålla Österdalälven i schack uppströms Siljan, Anders Romson
 • Protokoll från 1700-talet ang väg över sundet
 • Sundsbron, Helmer Nilsson
 • Tomtebygget, Sarlars Börje Svensson
 • Solleröbor på arbetsmarknaden, Åsa Bråmå
 • Milstolpar, Jan-Olof Montelius
 • Amiralen, en långväga gäst i trädgården, Hans Nydahl
 • Bildkavalkad, Erik Pettersson
 • Vad händer med Sollerö församling, Mats Lafvas
 • Jänn odärles kall (Holger Åhman), Suzanne Danielsson
 • Polenresan maj 2008, Johanna Flinta
 • Krångangården, Rull Elsa Olofsson
 • Handskriven längtan, Bus Gunnel Åkesson
 • “Ekorrhjulet”, Helmer Nilsson
 • Solleröloppet, Margit Andersson
 • Gesundakören på Irland, Lena Nilsson
 • Sollerö skolas miljöuppsatser 2008, skolbarn
 • Esjor, Helmer Nilsson
 • En resa i tiden, Lisa Nyström
 • Ellen Ekmark i Mångberg, Maria Karlsson
 • Sollerögubbar, Åsa Cederlund
 • Mjokgröt, Ullas Arne Andersson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar och väder från 2008, Sara Markus-Jansson och Ullas Arne