1990-1999

Sool-Öen 1990 innehåll

 • Till läsaren
 • Offertallen
 • Anders Zorn, Uno Stadius och Karl Lärka, Barbro Barving
 • Sankt Göran och prinsessan från Sollerön, Brigitta Sandström
 • Om de gamles fromhet I, Lilly Sterner-Jonsson
 • Mattias, Anna Lindberg
 • Ett fattigbröd från Sollerön, Pelle Sollerman
 • Medeltida skrivkonst, Erik Pettersson
 • Hårkullorna på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Bomärken i Gesunda, Margit Andersson
 • En fäbodkullas bragd, Lilly Sterner-Jonsson
 • Sollerö Missionsförsamling 100 år, Birgitta och Mats Lafvas
 • Tornsvalan kommer i äppelblomstid, Bo Wallin
 • Ung på trettiotalet, Karl Nilsson
 • Gamberlgardn, Bond Erik Persson
 • Mångbro Kolungnar. Ett 50-års minne, Per Erlandsson
 • Istorior frå Soldn, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1989, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1991 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Karl Lärka och arvet från fäderna, Gösta Schmidt
 • De gamles fromhet II
 • En Allhelgonapredikan, Lilly Sterner
 • Ett stugmöte, Håll Albert Jönsson
 • Fiskeredskap för länge sedan, Margit Andersson
 • Växter i Klikten och gravfältsområdet, Uhlas Arne andersson
 • Kring ett foto, K G Svensson
 • Gamla och nya folkvisor, Lilly Sterner
 • Bomärken, Margit Andersson
 • Solleröbilder,
 • Hemlängtan, Lars Nyström
 • “Lovnes”, Bond Erik Persson
 • Nordahl Smed och verksatdsmekaniekr på Sollerön, Tore Nordahl
 • Anders Brottare och “Mjokbiln”, Einar Brottare
 • Några förstärkningsord i soldmålet, Karl Nilsson
 • Ung på 40-talet, Helmer Nilsson
 • Gesunda flyktingförläggning, Britt-Marie Meyer
 • Sollerö barnfilmstudio, Britt-Marie Meyer
 • Berättelsen om en båthamn, Evald Håkansson
 • Hästminnen, Albin Andersson
 • Ramsor, rim och klotter, Karl Nilsson
 • “Någä Soldistorier til”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1990, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1992 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Långbanken – ett hundraårsminne, Erik Pettersson
 • Invallningen – fiasko eller -?, Karl Nilsson
 • Anders Holmer, Lasse Holmer
 • Amundsarvet – byn som försvann, Helmer Nilsson
 • Husförhör, Lilly Sterner-Jonsson
 • Vägröjaren. Predikan vid TV-gudstjänst, Bo Wallin
 • Karl Lärka, Red
 • Våren möts – för välsignad skörd, Lilly Sterner-Jonsson
 • Bus Mats Persson, en frihetshjälte från Sollerön, Helmer Nilsson
 • Beredskapsminnen, Evald Håkansson
 • Såger Karl-en spelman, Elsa Olofsson
 • Ung på 50-talet, Margit Andersson
 • Resogästerna, Arvid Knuts
 • Vilse i Sollerö-skogen, Ulla Eriksson/Erik Lööf
 • Istorior um soldbyddjer, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1991, Elsa Olofsson
 • Rättelse och tillägg, Lilly Sterner-Jonsson

Sool-Öen 1993 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Bebyggelse på Sollerön genom tiderna, Mats Persson
 • Kopparfyndigheten i Flenberget, Ragnar Lannebro
 • Flenberget och Flengruvan, Helmer Nilsson
 • Kyrkohistorik, Margit Andersson
 • Offerkällan “Ogenkeld”, Helmer Nilsson
 • Inventering av Kliktenområdet, Sollerön, mossor, Björn Cederberg
 • Vatten, Lars Nyström
 • Glasbruket på Sandön, Sören Hedberg
 • Från Olans Ull till Mats Hjelm, Karl Nilsson
 • Utblick från en stryåra, Mats Hjelm
 • Kyrkbåtar och damrodd, Kajsa Nylén-Hansson
 • Ung på 60-talet, Britt-Liz Jönsson
 • Bröllopsbestyr, Stina Håll
 • Greta Häger – ett levnadsöde i det tysta, Elsa Olofsson
 • Fäbodfest i Rossberg lockade folk till skogs, Hj. Leonardsson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Inskriften på majoren Daniel Jonssons epitafium i Mora Kyrka, Mats Bergman
 • Glimtar från 1992, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1994 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Agnmyren – en vikingahamn, Åke Knutz
 • Markaffärer med Siljansfors bruk, Oskar Andersson
 • Johan Öhman, Erik Pettersson
 • Soldatrotar på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Älgpass på Smalmyren, Bo Wallin
 • Skogsfru, Ullas Arne Andersson
 • Linhantering på Sollerön, Gudrun Bråmå
 • Skogsdrivning på utskogen vintern 1934, Arvid Bälter
 • Flottning på Sollerö-skogen, Albin Andersson
 • Gamla traditioner från digerdöden, Lilly Sterner
 • Lund Anders, lärare och predikant, Ulla Göransson
 • Från Solräjs till ES&CO, Erik Svensson
 • “Dikti frå morfar”, Erika Håll
 • Kox Margit – “slattäsko”, Elsa Olofsson
 • Magiker och musiker – ett svep genom 70-talet, Reidar Sjödén
 • Med guld i strupen, Gudrun Wöhlecke
 • Ungdomsminnen från Ryssa, Gunnar Påhls
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1993, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1995 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Kyrkliga seder omkring dopet, Inga-Lill Eliasson
 • Småbarnsbestyr – förr i världen, Margit Andersson
 • “Klimp å klabbär, sull å sod”, Gudrun Bråmå
 • Notdragning på Sollerön, Ullas Arne Andersson
 • Officersliv på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Bruter Mas och Alma, Olle Larsson
 • Kolning och tjärbränning, Erik Pettersson
 • Äventyret Ormen Friske, Axel Bohm
 • En vandring i historien, Sara Markus-Jansson
 • Grodlek i Agnmyren, Bo Wallin
 • “Nybruni”, M.T 29 nov 1935,
 • Sven Joan, Lasse Nordström
 • Bastun i Solrejs, Karl Nilsson, Helmer Nilsson
 • Minnesbilder från Sollerön, Per Nääs
 • “Kuppning”, Anna-Britta Svensson
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1994, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1996 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Sollerömålet – ett Ovansiljansmål, Björn Bihl
 • Skogsbruk på 1800-talet, Erik Pettersson
 • Emigration, Margit Andersson
 • Sutterfolk i Minnesota, Margareta Hedblom
 • Bälter Anders Trädgårdsmästaren, Albin Bråmå
 • Ett skeppsbrott på Siljan 1844, Johan Svensson
 • Skutor, Helmer Nilsson
 • Att fara bort och arbeta, Gudrun Bråmå
 • Lilly – min slingarvän, Sara Wik-Uddenberg
 • Folkmusik från Sollerön, Sylvia Måsan
 • Sollerön – ett svar i etern, Mats Lafvas
 • Flenaresan 1921, Ilda Lafvas
 • Skolgång och skolresa på 1920-talet, Lill-Anna Bälter, Per Erlandsson
 • Fågelåret 1995, Hans Nydahl
 • Resar Erik Andersson, Ullas Arne
 • Mejeriet i Åsen, Helmer Nilsson
 • Anna Norin Minnen från 40-talets ofredsår, Rull Elsa
 • Husmamsellens skottårsvisa, Gustafva Godée
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1995, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1997 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Sollerön i den arkeologiska forskningen, Fredrik Sandberg
 • Kronstänger på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Berit, bandväverskan, Elsa Olofsson
 • “Haffsgata” – rågång och vinterväg, Oscar Andersson
 • Anders Bondesson, Sören Bondesson
 • Båtfabriken på Lerön, Erik Pettersson
 • Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Solleröpsalm om våren, Kerstin Rönnqvist
 • Fösst soldmåls-kussär, Margit Andersson
 • Anders Brodin, Ingeborg Gossas
 • Ett hus berättar – Sollerö Mejeriförening, Anna-Britta Svensson
 • Tromben, Ullas Arne Andersson
 • Från skogskojan till morfars begravning, Karin Karlsson
 • Dikter av elever i Sollerö skola
 • Sjukvård i den gamla goda tiden, Elsa Olofsson
 • Vi var med och byggde “Nybruni”, Sixten Bondesson, Karl Stunis
 • Arbete i familj i Stockholm på 30-talet, Ullas Arne Andersson
 • Slogarna i Leksandsåsen, Erik Svensson
 • En cykeltur till Norge 1937, Per Erlandsson
 • När utriggarrodden kom till Sollerön, Ingvar Hållgärde
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Äppelträdsallén
 • Glimtar från 1996, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1998 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Några funderingar om språkliga likheter och olikheter, Östen Dahl
 • Vattenkraft från Sollerösjöar, Oscar Andersson
 • Spunåkrok – en ovanlig souvenir, Elsa Olofsson
 • Den stora branden, Helmer Nilsson
 • Sophie Magdalena 95 år, Margit Stunis
 • Det fina förklädet, Gudrun Bråmå
 • Vikingskeppet Bjork, Helmer Nilsson
 • Norrviken, Karl Stunis
 • I fädrens spår, Mats Wik
 • Gesundabacken, Britt-Liz Jönsson
 • “Kvännbullär”, Carina Wass, Margit Andersson
 • “Soldbruni”, Thore Kollenhag
 • Dikter av elever vid Sollerö skola
 • Mångbergs majstångsförening, Ullas Arne Andersson
 • Revyer på Sollerön, Helmer Nilsson
 • Minnen från beredskapstiden, Gunnar Påhls
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1997, Elsa Olofsson

Sool-Öen 1999 innehåll

 • Till läsaren
 • Vinjettbild
 • Malinlegenden, Hans Lundin
 • Giftermålsmönster och änkor, Lena Apel
 • Nya ting i kyrkan, Margit Andersson
 • Några bibeltexter på soldmål, Margit Andersson
 • Svarvkitt Anders, Uhlas Arne Andersson
 • Slaget vid Skottmyren, Helmer Nilsson
 • Att åka bort och arbeta. I stormfälld skog, Albin Andersson
 • I fädrens spår, Mats Wik
 • Rovdjur på Sollerön förr och nu, Sven-Erik Karlsson
 • Kolarminnen, Göte Bäcke
 • “Lill Per”, Erik Pettersson
 • Skolminnen från Utanmyra, Frida Sabelström
 • Dikter av elever i Sollerö skola
 • Konfirmandläger, Kornelia Krysiak, Anna-Lena Eriksson
 • Boströms, en musikalisk familj, Inger Boström
 • Sollerö Järnvägsstation, Helmer Nilsson
 • Hemlighuset, Anna-Britta Svensson
 • Springpojke i Koopen på 1940-talet, Bengt Leander
 • Musikstudier i London, Daniel Uhlas
 • “Istorior”, Helmer Nilsson
 • Glimtar från 1998, Elsa Olofsson