1972-1979

Sool-Öen 1972 innehåll

Sool-Öen 1973 innehåll

Sool-Öen 1974 innehåll

 • Ortnamn och arkivalier, Bror Lindén
 • Mot en ny hembygd, Karl Lärka
 • Sold-folk bygger Ny by, Fritiof Brodin
 • Sollerön i dikten, Karl Nilsson
 • Malin i våra hjärtan, Lilly Sterner-Jonsson
 • Några reflexioner av en nyinflyttad, Lars Lindskog
 • Min hustru Maria, Ruben Daniels
 • En jobbarvecka på sjömanskyrkan, Gösta Schmidt
 • Krångan Mas – ett original, Ewald Håkansson
 • Hornblåserskan, Dunder Karl Olhsson
 • Sollerö hemslöjdsförening, Liv Trotzig
 • Spelmän på Sollerön, Johan Svensson
 • Visan från Utanmyra och skillingtrycken, Lilly Sterner-Jonsson
 • Vet Ni att
 • Knipan och hennes ungar, Erik Andersson
 • Nya växter på Sollerön, Carl Gustaf Färje
 • Sollerö mansdräkt, Gudrun Bråmå
 • Om mansdräkten på Soll, intervju, Karl Lärka, Dunder Olof Matsson
 • “Sollerö Capells laga skillnad”
 • När man fiskar i en Trolltjärn, Dunder Karl Olhsson
 • Om att uthärda, Adolf Knutz
 • FLENA, vår sista levande fäbod, Olof Jonny Berg

Sool-Öen 1975 innehåll

 • “Je fin tavel”, Gunnar Fältgård
 • Sollerö församling 200 år, Johan Svensson
 • “Sollerö Capells laga skillnad”
 • Prästen och klockarn i stigluckan, Kerstin Rönnqvist
 • Befolkningsförhållanden mm under 1500-talet, Ragnar Lannerbro
 • Sollerö-kören under sju decennier, Helmer Nilsson
 • Sällsamt möte, Stina Nilsson
 • Ur en bondes kladdbok, Karl Lärka
 • Våra skvaltkvarnar, Johan Svensson
 • Båtfabriken som blev allianskapell, Svarf Johan Jönsson
 • Något om ormbunkar, Carl Gustaf Färje
 • Flottning på Siljan, Anton Bråmå
 • Knikåkall och lidulås, Lilly Sterner-Jonsson
 • Flena, intervjuer, Svarf Elsie Jonsson, Anna Mattson-Håll, Anna Bergmark
 • Hornblåsarträff i Gesunda, Carl Gustaf Färje
 • 100-åringen och Sollerö långdans, Rune Svensson
 • Flenberget – trollberget, Erik Andersson
 • Sollerödräkten, barndräkten, Gudrun Bråmå
 • När kyrkoherden ej passade tiden, Gammalt protokoll
 • Skolbarn får danska kamrater, Gudrun Bråmå
 • Jan-Petter Ringström, Fritiof Brodin
 • Om glatt humör och god kondition, Dunder Karl Olsson
 • Vet Ni att
 • “Njuttan”, Katarina Knutz
 • “Rätt ska vara rätt”, Johanna Braf

Sool-Öen 1976 innehåll

 • Namnet Siljan, Bror Lindén
 • Sollerön – en rätt skala, Lennart Thorslund
 • Fiskodlingen på Sollerön, Karl Stunis
 • Vet Ni att
 • Fraktfart och passagerartrafik på Siljan, Anton Bråmå
 • Om forskjutsar och travartakt, Håll Albert Jönsson
 • Med sjuka ögon, Olans Margit
 • Ru svirväl, Gunnar Fältgård
 • Växter vid stranden, Carl Gustaf Färje
 • Sollerön – en ca 3000 år gammal ö, Åke Knutz
 • Ur en bondes kladdbok, Karl Lärka
 • Bibliotek på Sollerön, Karl Nilsson
 • “Original och kärngubbar”, Lilly Sterner-Jonsson
 • En ljuskrona från Siljansfors, Carl Nyström
 • Fjessa, Dunder Karl Olhsson
 • Berättkripper och konfirmander, Gösta Schmidt
 • Radiogudstjänst från Klikten, Berit Schiölde
 • Monas gäslkallskonär, Lars Håll
 • Hemslöjd – är den otidsenlig?, Lilly Sterner-Jonsson
 • Jättegrytorna, Anders Pers
 • Unga sjunga
 • Visste Ni att
 • “Sollerö Capells laga skillnad”
 • Ordlista

Sool-Öen 1977 innehåll

 • Min barndoms skog, Per Johannes
 • Stenåldersboplatser inom Sollerö socken, Ragnar Lannerbro
 • Inför ett 150-årsminne, Per Tejbo
 • Fältarbete på Sollerön, Kersti Jobs-Björklöf, Karin Lindvall
 • Vandringsleder, Lilly Sterner-Jonsson
 • Äventyr i timmerskogen, Oscar Bergmark
 • En skogsbegravning, Håll Albert Jönsson
 • Skogens fåglar, Hans Nydahl
 • Skogsvandrng med kamera, Arne Andersson
 • Skogens växter, Barbro Nydahl
 • Skogen förnyas, Gudrun Bråmå
 • Ung i skogen, Tolla Johan Nilsson
 • Senäst sumårn i Råbjer, Åll Anna å Smis Ann
 • Siljansfors försökspark, Oscar Andersson
 • Vet Ni att
 • Sturlafvas-gården, Dunder Carl Olhsson
 • Så lekte vi förr, Lilly Sterner-Jonsson
 • Den gamla dansbanan, Karl Nilsson
 • Tolla Johan, Lilly Sterner-Jonsson
 • Um rådn å trulldom å släjkt, Lars Håll
 • Upproret i Utanmyra, Helmer Nilsson,
 • “Sollerö Capells laga skillnad”,
 • Ordlista

Sool-öen 1978 innehåll

 • “Litä väjtä”, Helmer Nilsson
 • Några synpunkter på Solleröns jordbruk, Lars-Erik Larsson
 • Svedjebruk – rågfall, Håll Albert Jönsson
 • En Solleröbonde anno 1978, Mats Wik
 • “Mjokprovern”, Lars O Englund
 • Håll Nils Matsson i Kulåra, Stig Björklund
 • Sollerön i litteraturen, Kristina Åsén
 • Ett nutida familjeföretag, Lilly Sterner-Jonsson
 • Den mörka hösten, Dunder Carl Ohlson
 • Odlingsbygdens fåglar, Hans Nydahl
 • Sötäpplena, Rull anders Jönsson
 • Annorlunda by, Gunnar Fältgård
 • Mångbro kvarn genom åren, Bond Karl Persson
 • Mjölkhanteringen i fäboden, Svarf Elsie Jönsson
 • Sigurd Örjangård grundaren av J.U.F., John Silfvergård
 • J.U.F. – klubben på Sollerön, Anna Stunis,
 • Huvud – Hand – Hjärta – Hälsa= 4 H, Bälter Mejt Rittedal
 • Kvinnor och odlingstraditioner, Lilly Sterner-Jonsson
 • Jordbruk som fritidssyssla, Bror och Bengt Wass
 • Ax-plock
 • Några glimtar från sommaren 1977, Anna-Britta Svensson
 • Vi söker ormbunkar i Trollkyrkan, Ullas Arne Andersson
 • Solleröns yngsta fäbod, Håll Albert Jönsson
 • Vet Ni att
 • “Då är krängglät til si”, Lars Håll
 • Sollerö Capells laga skillnad,
 • Ordlista
 • Rättelser och tillägg, Per Tejbo

 Sool-Öen 1979 innehåll

 • Fattigvård för 200 år sedan, Anna-Lisa Bjenning
 • Goda grannar, Anna Bond
 • Att vara barn på Kråkbäck, Hjalmar Persson
 • En Stockholmsresa för 100 år sedan, Gun Bouvin
 • Vet Ni att
 • Saltströmming, potatis och vikenbrö, Anna Matsson
 • Barnbespisningen och vinhandeln, Håll Albert Jönsson
 • Ur gamla protokoll
 • Vägen till “Gambelkullgatu”, Lilly Sterner-Jonsson
 • Så började vi, Johanna Braf m fl
 • När “Starken” for till Leksand, Gösta Schmidt
 • Socialvård – jämförelser, erfarenheter, Lars Nyström
 • I sjukvårdens tjänst, Märta Thorell
 • Vet Ni att
 • “Gravskrift”, Lilly Sterner-Jonsson
 • “Svartn” dråpet på Bondpers Andres Olsson, Helmer Nilsson
 • “Fösst stiji”, Anna Matsson
 • Fäbod i omvandling 1. Svartull-gard, Lilly Sterner-Jonsson
 • Släkten som fick namn, Samuel Sollerman
 • “Jänn Nyårsafton”, Lars Håll
 • Tolla Marianne, Ewald Håkansson
 • Björkaluffaren, Jannes Bråttum
 • Glimtar från 1978, Anna-Britta Svensson
 • Ur Håll Nils Matssons uppteckningar forts
 • Mått, vikt och mynt mm
 • “Sollerö Capells laga skillnad”
 • Skolbarn 1919