Svän-Jons

Svän-Jons

Intervjuad av ”Soldmålsklubben” 29 okt 1972 Gullgravsveg. Mårtnfok i Budum. Bolagsköp av skog. Bomen. Stur-Nissgard i Budum. Utflyttning, Ryssfok. Lund i Budum, soldat. Malungs- och Älvdalskarlar. Åren i Stocklum. Viberg å bruni. Samtal med Kals-Kal....
Amus-Ull Stina

Amus-Ull Stina

Intervjuas av ”Soldmålsklubben” 10 dec 1972. Råbjer och väjsa skrivadn å mjokstugun. Mätning åv mjok. Tjinnok å trägg. Gätning, sovol, lidukupp å slätjkupp. Grå tröjor. Um kväjgo så djikk nidi si västå Okstjänn. Putåll frå Ålln. Affär. Knäjv i slätjkupp....
Trull och råden på Sollerön

Trull och råden på Sollerön

Sven Erik Hinders f.1908, berättar om folkseder och vidskepelse på Sollerön. Intervjuad 1974 av Arne Lundh, Strängnäs.

Väckelserörelsen

Helge Johnson, född 1914 och Lars Håll, född 1911 intervjuar: Håll Jöns Larsson, född 1881 Hinders Nils Andersson, född 1873 Trapp Anna Mattsson, född 1874 Dunder Mats Andersson, född 1869