Föreningen

Bakgrund

Sollerö hembygdsförening bildades 1915 men föregicks av en kommitté inom Godtemplarlogen, som tog till uppgift att samla in gamla föremål.
Föreningens första samlingar inrymdes och visades i Prästhärbret vid kyrkan. Den outtröttlige hembygdsvårdaren var Karl Lärka.
Under 1920-talet arbetade man för en gammelgård, det stora gravfältet upptäcktes och undersöktes delvis. Även gamla gårdsplatser påträffades och en av dessa förvärvades av föreningen 1928.

Kultur- och stipendiefond

Du kan hedra minnet av någon genom att ge en gåva till hembygdsföreningens kultur- och stipendiefond.
Kontakta ordförande i föreningen.

KONTAKTPERSONER