Resultat för " "

Redaktionsmedlemmar

Tidigare redaktionsmedlemmar Gösta Schmidt 1972-1982 Ewald Håkansson 1972-1993 Lilly Sterner-Jonsson 1972-1993 Lars Nyström 1975-1984 Fritiof Brodin 1975-1975 Gudrun Bråmå 1975-2012 Karl Nilsson 1975-1993 Lars-Erik Klockar 1977-1977 Helmer Nilsson 1981-2012 Margit...

Vet ni att?

När man på 1600-talet köpte jord på Soll, betalade man bl.a. med 5 spann korn,3 skedar om 9 lod,en fyra års gl. kviga,en tolft liar,1 spann ärter,3 fjärdingar mjöl och 1 fjärding korn,1 lass ängmyrssloge. Man måste kanske ibland sälja jord för att kunna överleva! Vet...

Till läsaren 1974

Tredje gången gillt och tredje årgången av "Sool-öen"! Vi tycker oss ha funnit vår form, föränderlig visserligen, och Soll-bor och Sollerövänner har funnit oss. Vi fortsätter att föra fram gammalt och nytt,tungt stoff och lätt, allvar och löje. Vi rotar i ortnamnens...

Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av "Sool-öen" följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid - nutid - framtid möts i den, och ämnena är blandade, kanske f ö r blandade, tycker många. Men fördelen är att alla de läsare vi hoppas på kan finna något av...

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt brokiga innehåll kring ett bestämt ämne, och det har blivit Siljan, fostervattnet ur vilket Sollerön föddes. Det är •ett ämne fyllt av både romantik och...

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina bräddar. Även om smaken av SKOG, som skulle vara temat detta år, därigenom blivit något uttunnat, så kan man ju hävda, att någon kvist av skogen kryddat...

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i bladbestänkt mull. (E. G. Geijer.) Om detta tysta men dynamiska skeende, som gör så litet väsen av sig men betyder så mycket, skulle detta års "Sool-Öen"...

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna årsringarna i de nästan murkna timmerknutarnas ändytor. När vi går in genom den låga dörren med det rostiga smideslåset böjer vi oss ödmjukt ner för att skydda...