Sollerömål

Soldmålä — Sollerömålet – är ett talspråk.

Kanske var det aldrig meningen att det skulle skrivas. Det har förts vidare som en gåva från föräldrar till barn, till barnbarn och barnbarnsbarn genom århundraden. Ingen vet hur länge.

Men någonting har hänt. Plötsligt ”svenskar” alla barn så vackert. Nästan inga talar soldmål. Kan det vara möjligt att det är på väg att försvinna?

Den här ordboken är ett ”op-arrbet”, ett arbete av många som förstått den fara som hotar. Är soldmålet borta, kommer det aldrig tillbaka. Därför är den här boken tänkt som en förvaringslåda, en skattkista, där målet kan skyddas och dit man kan gå för att hämta gamla ord och uttryck, som gör språket levande igen. Den är inte tänkt som något slutgiltigt pekfinger om att så här ska det vara. Tvärtom, det är bara en liten del av det här rika språket, där varje släkt och varje by haft sitt sätt att betona och uttrycka sig.

Bli inte ledsna om ni inte hittar ord som ni söker. Det är många som inte är med, men det finns utrymme bakom varje bokstav där ni kan skriva ner era egna ord och meningar. Glöm inte att ge dem vidare till era barn och barnbarn!

Utdrag ur boken ”Färdär frå Soldn” av Margit Andersson och Suzanne Danielsson

Några exempel

lä, lädd, läa torde, lär (hjälpverb) Du lä full älls då=du ska väl hälsa då.Ä lä full innt jopas=det kan väl inte hjälpas.Vir läum full ä då=vi måste väl det då. (antar jag) Dämm lädd full innt a nå ana råd=de hade nog ingen annan utväg

lägg

lä´-ddjän, `-ggär, `-ggär (`-djim, `-ggum) lägg kåv-lägg=kalvlägg

lägg (a)

lägg, lagd, lagt lägga lägg si nid=lägga sig ner, lägg ata= överdriva, skarva, lägg-um=reagera, låtsas om Lägg-annd upå= lägga sig vinn om.Lägg-åv emat =rusa hem.An a då innt lagtum nå= han har då inte nämnt något om det. Du sa då innt lägg-å di fö eta=du ska då inte ta vid dig av det där

läggd

-i (-n ) liggsäd Växande säd, som lagt sig mot marken av regn o.dyl.

läj

ligg, låg, läj legat perfekt av ligg (a) = ligga

läj (a)

lär, lo/läjät, läi le, skratta I kunnd int anälld läj =jag kunde inte låta bli att le

läjd (a)

läjd, léd, lidi lida, utstå plågor, gå framåt (om tid) läjd-åv=avtjäna fängelsestraff Ä ålld-å bi läjd-a= det är nära förestående

läjk

läj-tjä, ´=, ´-tji (`-tji, `-kum) lik -skårå=följe, -sallm =psalm, -tjysst= kista, -vangn=vagn

läjk

-är, -äst lika fotji-läjk=uppföra sig hyfsat (som folk) , läjk-nögd=lik- giltig, apatisk Ä si åjt läjkt dö=det verkar så. Läjkäst an innär=så ofta han hinner.Dämm e så läjkär=dom liknar varandra

läjk (a)

-är, -ät, -a tycka om, behaga läjk-illa=grina illa, läjk-um=reagera O läjkät int um nå=hon reagerade inte.Ukän läjkär du bässt åv dämm?= vem tycker du bäst om av dem?