Sollerömål

Soldmålä — Sollerömålet – är ett talspråk.

Kanske var det aldrig meningen att det skulle skrivas. Det har förts vidare som en gåva från föräldrar till barn, till barnbarn och barnbarnsbarn genom århundraden. Ingen vet hur länge.

Men någonting har hänt. Plötsligt ”svenskar” alla barn så vackert. Nästan inga talar soldmål. Kan det vara möjligt att det är på väg att försvinna?

Den här ordboken är ett ”op-arrbet”, ett arbete av många som förstått den fara som hotar. Är soldmålet borta, kommer det aldrig tillbaka. Därför är den här boken tänkt som en förvaringslåda, en skattkista, där målet kan skyddas och dit man kan gå för att hämta gamla ord och uttryck, som gör språket levande igen. Den är inte tänkt som något slutgiltigt pekfinger om att så här ska det vara. Tvärtom, det är bara en liten del av det här rika språket, där varje släkt och varje by haft sitt sätt att betona och uttrycka sig.

Bli inte ledsna om ni inte hittar ord som ni söker. Det är många som inte är med, men det finns utrymme bakom varje bokstav där ni kan skriva ner era egna ord och meningar. Glöm inte att ge dem vidare till era barn och barnbarn !!

Utdrag ur boken ”Färdär frå Soldn” av Margit Andersson och Suzanne Danielsson

Några exempel

ugosklin

ugoskli-gär, -gäst kulen, ruskig I känner mi så uklån, ä e så ugoskli vedär =jag känner mig så ruggig, det är så kulet väder

ugrannta

gärna, kärleksfullt, väl, trevligt Ä e så ugrannta milå dämmda, så=det är så kärt mellan dem så.Ä få du full u-grannta fö mi=det får du väl gärna för mig

ugras

-ä, =, -i (-i, -um) ogräs, underhaltig individ Uka ugras=vilket ogräs! (om illa sedd person)

ugrasån

ugraså-gär, -gäst full m.ogräs

ùj

oj! ujäj, ujäjäj, ujujäj- åndå=uttryck för häpnad Uttryck för klagan, häpnad, smärta, gläd-je, överraskning, föraktfullt konstate- rande.Uj, ur du bjär di a!=usch så du bär dig åt.Uj ur snäll du e!=o, så snäll du är. Ujujäj-åndå-tä duvå då sjå åjt=oj, så du ser ut. Jfr =åj

ujämmn

-är, -äst ojämn

ùk (a)

-är, -ät, -a huka An gor å ukär=han går framåtlutad

uka

vilket (+neutr.) ukadör=vilketdera, uka såmm=vilket som, uka då= vilket då Uka tok=vilket tok!

ùkks (a)

-är, -ät, -a se på någon m.onda ögon, förhäxa Genom blick och tanke skicka sjuk-dom eller olycka på någon.Missuna någon maten, då hon äter

ùkks (ä)

-an-är, -är (-am, -um) oxe, tjur ukks-kåv=tjurkalv