Sollerö Hembygdsgård: Soldmålsakademi

Torsdag den 27 juli kl. 11.00 – 17.00
Soldmålsakademi på Sollerö hembygdsgård.
Margit Andersson, Suzanne Danielsson och Sylvia Måsan ger både ”stora” som
”små” en ordentlig inblick i SOLDMÅL.

SOLLERÖ HEMBYGDSFÖRENING