Sollerö Hembygdsgård: Hantverksdag

Lördag den 29 juli kl. 11.00 – 17.00
Hantverksdag med kvalitet på Sollerö hembygdsgård.
Lokala hantverkare och matentreprenörer visar sitt gedigna kunnande.
FÖRSÄLJNING. Kom och se vad vi kan på SOLD med omnejd.
P.S. Vill Du vara med tag kontakt med Eivor Bälter tel: 0704 – 770 375.

SOLLERÖ HEMBYGDSFÖRENING