Sollerö Hembygdsgård: Hantverksdag

Lördag den 29 juli kl. 11.00 – 17.00
Hantverksdag med kvalitet på Sollerö hembygdsgård.
Soldmat.
På kvällen trivselafton med Mora spelmanslag.
Mer detaljer senare.

SOLLERÖ HEMBYGDSFÖRENING