Kvarndag vid Skvaltkvarn i Mångbro

Söndag den 6 augusti kl. 10.00
Kvarndag vid Skvaltkvarn i Mångbro, söder om Gesunda.
Högmässa(Lars-Åke Palm) vid SKVALTKVARNEN.
Installation av ny kyrkvärd.
Visning och körning av kvarnen. Grötfrukost. Spelmän, näverlur och kulning.

SOLLERÖ HEMBYGDSFÖRENING

SVENSKA KYRKAN
Mora församling